Fallet Joyce-Armstrong

joyceomslag_ibooksFörfattare: Arthur Conan Doyle
Novell
Genre: Science fiction, weird fiction
ISBN: 978-91-980831-9-4
Utgivningsdatum: 2014-05-22
Ingår i: Den leende vännen och andra historier

Om novellen:

 ”… de spektakulära, tämligen obehagliga, påståenden som framläggs i Joyce-Armstrong-dokumentet, framtvingar följande slutsats och smärtsamma insikt: vår till synes ack så trygga värld befinner sig under ständigt hot från allestädes närvarande faror, frånskiljda vår sorglösa tillvaro av blott den tunnaste av barriärer. Vi har inget annat val än att, i mesta möjliga mån, försöka anpassa oss till dessa nya realiteter.”

I denna novell låter Arthur Conan Doyle läsaren ta del av Joyce-Armstrong-dokumentet, en märklig skrift påträffad på en åker i England, som berättar om mystiskt luftdjungler och underliga varelser bland molnen. Är detta den berömda, och spårlöst försvunna, flygaren Joyce-Armstrongs expeditionslogg och sista vittnesmål? Ligger det någon sanning i hans påståenden? Och vad hände egentligen med flygarna Myrtle och Hay Connor?